شعب بانکهای جزیره کیش

شعبه های بانکهای کیش

Fax(+98۷۶۴)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک ملی در جزيره کيش

۴۴۲۲۴۸۱-۲

۴۴۲۴۶۸۱-۴

شعبه مرکزی 

۱

۴۴۲۳۴۸۳

۴۴۲۳۴۸۳-۴

شعبه ونوس

۲

۴۴۴۲۸۷۰

۴۴۴۲۸۷۰

 شعبه مرجان

۳

۴۴۲۰۳۸۶

۴۴۲۴۳۴۷-۸

 شعبه پرديس ۲

۴

۴۴۲۳۹۵۰

۴۴۲۳۹۵۰

 شعبه فرودگاه

۵

۴۴۳۰۶۸۸

۴۴۳۰۷۰۰

 شعبه سفين

۶

۴۴۲۲۷۳۱

۴۴۲۴۳۸۷

 شعبه پرديس ۱

۷

   –

۴۴۲۰۴۷۷

 شعبه بندرگاه

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

رديف

شعبه های بانک سپه در جزيره کيش

۴۶۲۲۹۸۶

۴۴۲۲۹۸۴-۶

شعبه مرکزی

۱

۴۴۴۲۸۳۷

۴۴۲۲۹۸۳

شعبه پايگاه هوايی

۲

۴۴۲۲۴۹۲

۴۴۲۰۶۸۵-۶

شعبه پرديس ۱

۳

۴۴۴۲۲۸۲

۴۴۴۰۵۰۱-۳

شعبه مرجان

۴

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۹

شعبه مرکز تجاری کيش

۵

۴۴۲۴۷۳۷

۴۴۴۲۸۰۶

شعبه مرواريد

۶

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۶

شعبه ارزی مرکز تجاری کيش

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک صادرات در جزيره کيش

۴۴۲۲۰۰۲

۴۴۲۲۷۶۷

شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۰۰۱۷

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۹۹۵

۴۴۲۴۱۵۳

شعبه ونوس

۳

۴۴۲۲۴۱۷

شعبه مرجان

۴

۴۴۲۴۱۹۶

۴۴۲۴۱۹۶

شعبه زيتون

 

۴۴۲۴۱۹۷

۴۴۲۳۱۲۷

شعبه پرديس ۱

۶

۴۴۲۴۷۴۹

شعبه پرديس ۲

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه       

رديف

شعبه های بانک ملت در جزيره کيش

۴۴۲۳۲۵

۴۴۲۱۷۱۶-۵

 شعبه مرکزی

 

۴۴۳۰۸۶۸

۴۴۳۰۸۶۸

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۸۶۳

۴۴۲۲۸۱۲

شعبه پرديس ۱

۳

۴۴۲۰۴۰۱

۴۴۲۰۴۰۱-۳

شعبه پرديس ۲

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک تجارت در جزيره کيش

۴۴۲۲۱۲۸

۴۴۲۰۲۱۵ – ۴۴۲۲۶۰۴

شعبه مرکزی

۱

۴۴۲۲۴۹۸

۴۴۲۲۳۵۴ – ۴۴۲۲۳۰۴

شعبه ونوس

۲

۴۴۳۰۴۳۷

 ۴۴۳۰۴۳۷

شعبه سفين

۳

۴۴۲۰۵۷۴

۴۴۲۴۵۱۸ – ۴۴۲۰۵۸۴

شعبه پرديس ۱

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

ردي

شعبه های بانکرفاه  در جزيره کيش

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۲۳۲۳۳ – ۴۴۲۴۵۱۴

 شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۳۱۸۱۰-۱۹

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۸۸۱

۴۴۲۲۸۸۲

شعبه پانيذ

۳

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک کشاورزی در جزيره کيش

۴۴۲۴۴۵۲

۴۴۲۴۴۵۰-۲

شعبه مرکزی

 

۴۴۲۰۳۲۸

۴۴۲۰۳۲۷-۹

شعبه پرديس ۲

۲

۴۴۳۰۸۳۷

۴۴۳۰۸۳۶-۷

شعبه سفين

۳

شعبه ونوس

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه های بانک  مسکن در جزيره کيش

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۰۶۲۰

۴۴۳۰۶۲۰

شعبه سفين

۲

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

شعبه ونوس

۳

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک توسعه صادرات ايران در جزيره کيش

۴۴۲۰۷۹۳

۴۴۲۰۷۹۴-۹

شعبه مرکزی

۱

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  تجارتي ايران و اروپا در جزيره کيش

۴۴۲۳۷۹۰

 

۴۴۲۴۵۹۰

۴۴۲۳۷۹۱
 

شعبه مرکزی

۱

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  پارسيان در جزيره کيش

۴۴۲۰۵۵۰

۴۴۲۰۸۵۱

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک سامان در جزيره کيش

۴۴۵۲۲۵۹

۴۴۵۲۲۶۰

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک استاندارد چارتر در جزيره کيش

۴۴۲۰۷۹۳

۴۴۲۳۳۸۰

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک صنعت و معدن در جزيره کيش

۴۴۵۵۴۰۷

۴۴۵۵۴۰۳

شعبه مرکزی

۱

نوشتهٔ پیشین
بیمارستان جزیره کیش
نوشتهٔ بعدی
مقررات گمرک جزیره کیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب پر بازدید

نتیجه‌ای پیدا نشد.

اخبار کیش

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست