پاییز ۹۹
هتل هواپیمایی خدمات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجری
شایگان

*****

رفت: زاگرس

برگشت: ایرتور

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۶۹۱/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

پانیذ

**

رفت: ایرتور

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۱۷۲/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

لوتوس

***

رفت: ایرتور

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۳۳۲/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

سورینت صدف

****

رفت: ایرتور

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۴۳۲/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

ارم

****

رفت: ایرتور

برگشت: کیش ایر

 صبحانه ۳ شب

و ۴ روز

۱/۷۰۴/۵۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

لوتوس

***

رفت: ایرتور

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۳۳۲/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

پارس نیک

***

رفت: ایران ایر

برگشت: ایرتور

صبحانه ۲ شب

و ۳ روز

۱/۴۵۱/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

 

۱ دیدگاه.

فهرست