پاییز ۹۹
هتل هواپیمایی خدمات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجری
ارم

****

رفت: ایران ایر

برکشت: فلای پرشیا

 صبحانه ۴ شب و ۵ روز ۲/۰۳۷/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

لیلیوم

****

رفت: آتا شیراز

برگشت: فلای پرشیا
کیش

 صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۶۰۹/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

داریوش

*****

رفت: ایران ایر

برگشت: فلای پرشیا
کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۲/۳۷۲/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

پانوراما

*****

رفت: فلای پرشیا شیراز

برگشت: فلای پرشیا کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۹۱۷/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

سورینت صدف

****

رفت: فلای پرشیا شیراز

برگشت: فلای پرشیا کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۴۳۷/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آرامش

***

رفت: کیش ایر

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۴ شب و ۵ روز ۱/۶۷۷/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

ایران

*****

رفت: کیش ایر

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۴ شب و ۵ روز ۲/۴۲۷/۰۰۰ کیش لند یار

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

 

فهرست